De alternativ som finns framgår av nedanstående uppställning. Räcker inte ägarenas tillgångar för att betala alla skulder blir det i stället en personlig konkurs för bolagsmännen. Likvidation – frivillig när aktieägarna beslutar att upphöra med verksamheten och dela ut bolagets eget kapital eller genom tvång pga. kritisk kapitalbrist, bolaget har ej inkommit med årsredovsiningen i tid till Bolagsverket eller har bolaget ej inkommit med anmälan av behörig styrelse, verkställande direktör m.fl. till Bolagsverket. Snabbavveckling, vilket innebär att vi köper bolaget och sedan likviderar eller fusionerar det. Snabbaveckling innebär att ni får era pengar ca ett halvår tidigare än om ni likviderar. Fusion – frivillig överföring av alla tillgångar och skulder i ett eller flera andra bolag. Delning (Fission) – frivillig delning av verksamheten med eller utan att det delade aktiebolaget upphör. Konkurs – när tillgångarna inte räcker för att betala alla skulder ansöker bolaget eller en borgenär att bolaget skall försättas i konkurs. Sälja bolaget – frivilligt. Vid frivillig likvidation, fusion och delning avvecklas bolaget under kontrollerade former därför att aktieägarna själva beslutar att bolaget skall upphöra. Vid konkurs och tvångslikvidation avvecklas bolaget genom yttre påverkan. Aktieägarnas möjlighet att påverka situationen är minimal...

Valmöjligheter
Vi kan likvidationer.

 
 

Likvidation 2

Frivillig likvidation är när aktieägarna beslutar att upphöra med verksamheten och dela ut bolagets eget kapital. Snabbavveckling, vilket innebär att bolaget säljs till någon, till exempel Aktiebolagstjänst som sedan omgående likviderar bolagaet. Snabbaveckling innebär att ni får era pengar ca ett halvår tidigare än vid direkt likvidion. Vid frivillig likvidation beslutar akartieägarna själva att bolaget skall avvecklas och upphöra genom en likvidation. Detta sker då under kontrollerade former genom att aktieägarna själva fattar beslutet.

 

Snabbarveckling?

Ett alternativ till en vanlig frivillig likvidation är s k snabbavveckling. När vi enbart likviderar ett bolag utbetalas pengarna till aktieägarna då likvidationen avslutats, dvs efter ca 7-8 månader. När vi däremot snabbavvecklar ett bolag innebär det att vi köper bolaget av ägarna och därefter likviderar det. Då får aktieägarna sina pengar redan när likvidationen inleds i stället för då likvidationen avslutas. De gamla ägarna behöver inte riskera att deras bolag kommer ut på marknaden med risk för att oegentligheter görs i bolaget eller att det försätts i konkurs, vilket även kan betyda betalningsanmärkningar för den gamla styrelsen..

 

Likvidation 1
 

NYHETSBREV EKONOMI

Epost
Epost
 

Registrera

Nej Tack

© 1980-2024 (c) Aktiebolagstjänst